Udskydelse af årsmøde

Kære Jægerråd Odense

 

Jeg vil ønske jer alle et godt nytår.

 

Året starter desværre i en nedlukket tilstand vi efterhånden kender alt for godt.

Dette får betydning for afholdelse af jægerrådsårsmødet, som umiddelbart ikke kan afvikles i Januar som planlagt. Jeg vil forslå vi aflyser og ser tiden lidt an inden en ny dato fastlægges.

DJ har besluttet at udskyde repræsentantskabsmødet til lørdag den 18. september 2021. Med et længere regnestykke betyder dette at jægerrådsmødet skal afholdes senest 22 Maj. Dermed skal en ny dato være afklaret inden 1. marts for at det kan komme med i aprilnummeret af medlemsbladet.

 

Jeg vil indkalde til et virtuelt møde i start februar så vi kan få det afklaret.

 

Med venlig hilsen

Bert Ingvar Jessen