Udpegning af nyt N2K-område og strengt beskyttet havområder

Hej alle,

 

Der kommer lige en lille orientering. 

 

Der er lige kommet ny information fra miljøministeriet vedr. udpegning af nyt stort natura-2000 område ud fra Vadehavet. På udpegningsgrundlaget er rødstrubet lom og sortand. Udpegningen har ingen konsekvens for jagten. Grundlaget for at udpege de nye N2K område er formentligt for at nå op på samlet beskyttet areal på 30% for at imødekomme EUs biodiversitetsstrategi (n2k-beskyttelse). 

 

I kan læse nyheden fra miljøministeriet her:

https://mim.dk/nyheder/2023/jun/bred-politisk-aftale-danmarks-havplan-sikrer-over-30-procent-beskyttet-hav-og-10-procent-strengt-beskyttet-hav/?fbclid=IwAR05rsKyd6JmnqSIP2rcAX4URA030Y6LmjQ-TkiNVfrkKQQWxdJjalMyzj4

 

Derudover er der også lidt nyt om placeringen af de strengt beskyttede naturområder til havs. 

 

I aftalen kan man finde bilag 2 som viser de 6 % strengt beskyttede naturområder på vandet som udpeget. Mange af disse ligger langt fra kysten. Undtagelsesvist Saltholm og områderne i Lillebælt. Derudover er der foreslået yderligere 2 % som fra 2028 skal være strengt beskyttet. Det vil sige at man kun mangler 2 % frem mod 2030 for at nå EUs biodiversitetsstrategi (hvis dette bliver endeligt).

 

Det vides endnu ikke om jagten i de strengt beskyttede områder bliver tilladt. Indtil videre går det mest på beskyttelse af havbunden, og ikke hele vandsøjlen. Så på den ene side kan man sige det er glædeligt at områderne ligger så langt fra land, hvor den jagtlige interesse er begrænset. På den anden side kan man også sige det er ærgerligt at der ikke ser ud til at blive en bedre beskyttelse af naturen. Såfremt at jagten tillades i de 10 % ville det formentligt kun være en fordel at de områder vi jagter I bliver udpeget for at opnå bedre vilkår for biodiversiteten, og dermed også det jagtbare vildt. 

 

Så vi kan ikke konkludere det helt store endnu, udover det ser ikke ud til at jagten vil blive berørt ret meget ved udpegningen af de 8 %, om jagten så er tilladt eller ej. 

 

DJ arbejder på sagen med Sabina og Christian Clausen, og jeg har aftalt med Christian at vi skal drøfte hvad vi skal gøre i DJ fremadrettet.