Støt Stige Jagtforening via dit el- og naturgasforbrug

Støt Stige Jagtforening via dit el- og naturgasforbrug

Kære medlemmer

Vi er tilmeldt Energi Fyns sponsorordning FynskSupport. Det betyder, at du kan blive supporter i vores klub ved at købe din el og naturgas hos Energi Fyn. Hvis du vælger produkterne FynskSupportEl og FynskSupportGas, så giver Energi Fyn henholdsvis 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ naturgas, som din husstand bruger til klubben. Det er ikke noget, der bliver lagt oven i din pris. Energi Fyn betaler!

Det kan nå at blive til mange support-kroner, hvis der er mange, som støtter os. Du kan også støtte som erhvervsdrivende – virksomhedens forbrug må dog højst være 100.000 kWh el og 25.000 m³ naturgas om året.

Du kan tilmelde dig på www.fynsksupport.dk og husk at vælge Stige Jagtforening, som den klub, du ønsker at støtte. Alle kan tilmelde sig – også selv om du ikke får din el eller naturgas f ra Energi Fyn i dag. Det koster ikke noget at skif te til FynskSupportEl og FynskSupportGas og abonnementet er kun 15,00 kroner inkl. moms pr. måned, og der er ingen binding.

Du får din el og naturgas leveret på sædvanlig vis, og vil ikke mærke forskel. Du kan læse mere om ordningen på www.fynsksupport.dk. Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte bestyrelsen eller Energi Fyns kundecenter på tlf . 70 13 19 00.

Med venlig hilsen

Stige Jagtforening.


Bliv supporter i din forening - uden det koster dig noget. Få mere information om Energi Fyns sponsorordning i din forening eller på www.fynsksupport.dk.