Sæt fokus på bekæmpelse af invasive rovpattedyr i din jagtforening!

Kære Jagtforening

I har nu mulighed for kvit og frit at booke et spændende kursus eller et informationsmøde om bekæmpelse af invasive rovpattedyr. Vi har mulighed for at tilbyde ca. 50 stk. så vent ikke for længe med at få en dato i kalenderen.

Vi tilbyder at skræddersy arrangementet individuelt, så indhold og forløb passer til netop jeres forening. Nedenfor finder I 2 eksempler på, hvad indholdet kan være:

Eksempel 1:
https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/kalender/aktuelle-kurser/kursus-i-bekaempelse-af-mink-marhund-og-vaskebjorn/

Eksempel 2:
https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/kalender/aktuelle-kurser/informationsmode-om-bekaempelse-af-mink-marhund-og-vaskebjorn/

Praktisk information
Arrangementet kan gennemføres enten hverdagsaftener eller i weekender.
DJ sørger for underviser samt undervisningsmaterialer.
Jagtforeningen sørger for markedsføring af arrangementet, lokale samt evt. forplejning.
Arrangementet er gratis.

Det er muligt at invitere ikke-medlemmer, og derved brande jagtforeningen over for potentielle nye medlemmer

Book allerede nu, så det kan komme med i årets arrangementskalender.

Tidspunkt
Arrangementer er pt. udfordret af Corona-situationen, men vi har en forventning om at kunne gennemføre arrangementer efter påske.

Spørgsmål
Spørgsmål og/ eller bestilling af et kursus kan rettes til Helle Nielsen, Tlf.: 8888 7528 eller mail: hni@jaegerne.dk

Kursusleder
Jesper Kjær Illemann, Danmarks Jægerforbund.