Pressemeddelelse for Dansk Flugtskydnings Forbund

Dansk Flugtskydnings Forbund og Dansk Skytte Union har torsdag 1. september 2016 deltaget i retsmægling ved retten i Herning ang. den verserende sag omkring betaling af medlemsbidrag til DSkyU.
Parterne har fundet en forligsmæssig løsning, hvor man har afklaret det økonomiske udestående mellem parterne. Derudover er der opnået enighed om, at DFF fortsat ikke er medlem af DSkyU. DSkyU og DFF vil senere på måneden mødes for at afdække mulighederne for at lave en fælles stævnekalender og stævneaktivitet til gavn for skytterne. Begge parter takker for et konstruktivt møde og ser frem til at mødes igen. Formand Dansk Flugtskydnings Forbund - Jens Holt Jensen
Formand – DskyU - John Hansen