Møde i sælarbejdsgruppen

Kære Trækvildt- og Strand- og havjagtudvalg.

 

Godt nytår!

 

Jeg har netop modtaget nedenstående dagsorden og vedhæftede mødemateriale til møde i Vildtforvaltningsrådets sælgruppe på tirsdag den. 19 januar.

 

Det virker ikke som om, der skal tages særlige beslutninger, men hvis I har bemærkninger, skal jeg have dem senest mandag formiddag.

 

Hermed en dagsorden til mødet i sælarbejdsgruppen på tirsdag.

 

1.                        Velkommen og korte meddelelser

2.                        Udkast til engelsk sammendrag af forvaltningsplanen (vedlagt).

3.                        Opfølgning på indberetninger af sælskadet fangst (Notat og bilag vedlagt)

4.                        Orientering om erfaringer med forsøg med betalt regulering ved Bornholm.

5.                        Afrapportering af undersøgelser i Karup Å.

6.                        Nedsættelse af arbejdsgruppe om etiske retningslinjer for naturturisme på havet.

7.                        Revideret vejledning til reguleringsjægere.

8.                        Status for øvrige indsatser i forvaltningsplanen, herunder

o                         Regionalt samarbejde om forvaltning af gråsæler i Østersøen.

o                         Udvikling af sælsikre redskaber og fokus på praktisk anvendelse og udbredelse af viden fra forskning.

o                         Forskning i svækkede torskebestande.

o                         En status for den igangværende forskning og afklare, hvor der er behov for mere

                           viden om sælernes rolle i økosystemet – særligt i relation til nedgangen i det kystnære fiskeri.

9.                        Eventuelt

 

Jeg kan oplyse, at der er er stillet 4 spørgsmål til Miljø- og Fødevarerudvalget vedrørende sæler og fiskeri. Hvis svarene bliver offentliggjort inden mødet vil jeg sørge for at de bliver rundsendt til orientering.

 

Jeg har booket 4 timer til mødet, men jeg håber vi kan nå at afslutte senest 12.30 – ellers holder vi en frokostpause og fortsætter. Desværre kan vi ikke byde hverken kaffe eller frokost i denne omgang – så det blive høflig selvbetjening J.

 

Venlig hilsen

Ejgil E Andersen

Forstfuldmægtig | Arter & Naturbeskyttelse