Køb af lånebeviser

Stige Jagtforening

Vedrørende køb af lånebevis


Stige Jagtforening påtænker at udlodde lånebeviser på jord.

Er lånebevis udgør 500,00 kr. Der kan tegnes de lånebeviser man har lyst til. Lånebeviset / lånebeviserne medfører ingen indflydelse på foreningens arbejde, men er kun en hjælp til foreningen.

Lånebeviset / lånebeviserne løber i 5 år, hvorefter det / de kan blive udbetalt til fuldt pålydende. Der vil ikke blive udbetalt renter i den første 5 års periode. Efter det 5. år vil der blive udbetalt renter svarende til markedsrenten 1.3.2028.

Lånebeviset / lånebeviserne vil automatisk blive udbetalt den 1.3.2028, hvis der ved påtegning ikke er anført andet. Ved periodens slutning kan løbetiden for Lånebeviset / lånebeviserne forlænges. Hvis Lånebeviset / lånebeviserne forlænges kan det / de kun opsiges med tre måneders varsel, der skal ske skriftligt til foreningens formand.

Hvis en lånebevishaver afgår ved døden, tilfalder Lånebeviset / lånebeviserne arvingerne, men kan stadigvæk ikke hæves før 1-3-2028.

Når de skal udbetales, bedes kontonummer oplyses til overførsel.

Bestyrelsen i

Stige Jagtforening

11. februar 2023