Jægerrådsmøde aflyst

Kære Jægerråd Odense.

Efter kalenderen var det meningen at vi skulle afholde jægerrådsmøde i morgen onsdag aften. Restriktionerne i kølvandet på Covid19 betyder desværre at Dalum hallen, som skulle stå for kost og beværtning forsat er lukket. Mødet bliver derfor udskudt til det igen er muligt at afholde et fysisk møde. Jeg indkalder.

Jeg kan orientere at rågereguleringen så småt er startet op i Odense, der er rigtig god tilslutning og de første par unger er skudt. Fra kommunes side er vi blevet bedt om at fortage regulering i en række nye områder, herunder Vollsmose. Vi har desuden igen fået lov at regulere på Hollufgaard.
Jægerforbundet har udsat repræsentantskabsmødets til foreløbig d. 19. september.

Der er udsendt en række retningslinjer for genåbning af jagtforeningernes aktiviteter, de kan læses her:
https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/kurser-og-arrangementer/info-om-corona-krisen-i-dj/

På forhåbentlig snarlig gensyn

Med venlig hilsen
Bert Ingvar Jessen