Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2023 afholdes:

Fredag den 13.januar 2023 kl. 19:00 i Stige Hallen. 

Dagsorden iflg. vedtægterne.