Generalforsamling 20-08-2021

Stige Jagtforenings Generalforsamling d. 20-08-2021 kl. 19:00

                                                                    I STIGE HALLEN

                                                         

Dagsorden: Året 2020

       Mødet åbnes

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning      2020
  4. Regnskab v/  Jens Toft     2020
  5. Indkomne forslag:       
  6. Fastlæggelse af kontingent.  

7. Valg af : Formand
Torben Pedersen  2 år

7.a Valg af : Kasser
Jens Toft afgår uden for tur ny kasser kun 1 år

 

8. Valg af bestyrelses medlemmer:

Niels Bystrup                                    2 år     

Jess Jørgensen                                2 år   

Per Lindholm                                    2 år

 

9   Valg af Bestyrelsessuppleanter 1 år

Kristian Pedersen                  1 år

Flemming  Jensen                 1 år

 

10   Valg af 2 revisorer

Egon Christensen                   1 år           

Benny Hansen                        1 år

10.a.  Valg af 2 revisorsuppleanter

Preben Jensen                        1 år

Edmond Christensen              1 år

 

10.b.  Kredsmøde er overstået

 

10.c.  Valg af 2 repræsentanter til Idrætsringen

          Leif Frederiksen & Pia Smedehus Jensen

 

 10.d  Valg af 2 repræsentanter til Stigehallens Repræsentantskab

          Leif Frederiksen & Pia Smedehus Jensen

 

  12.  Eventuelt: Ordet frit    

       LEJBØLLETUR D.25/9-2021   SE HJEMMESIDEN