DSU - SKV-Behandling

OTTE TRIN TIL EN HURTIGERE SKV-BEHANDLING Politiets overgang til nyt våbenregister for ca. 16 måneder siden har givet en markant forøget sagsbehandlingstid hos Politiets Administrative Center (PAC). Et forhold som Folketingets Ombudsmand har kaldt for ”urimeligt”, og som vi sammen med DGI Skydning, Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund kontinuerligt rejser overfor justitsministeren. Samtidig har det nye våbenregistreringssystem hos PAC medført, at sagsbehandlingen hos os selv er blevet yderligere besværliggjort sammenholdt med tidligere. Vi har derfor ofte også selv haft svært ved at følge med - især når det gælder køb og overtagelse af våben. Men gennem den seneste periode er vi nået godt igennem bunkerne og kan lige nu følge med i de sager som kommer ind i SKV. Vi er helt med på, at behandlingstiderne i SKV er kritiske og kan spænde ben for jer skytter. Derfor arbejder vi også kontinuerligt på at finde løsninger – både sammen med vores samarbejdspartnere og inden for den økonomi, som vi har til rådighed.

Gennem de seneste måneder har vi registreret en stigning i sager, der på grund af fejl ikke kunne behandles i første omgang, og som derfor er blevet sendt tilbage til ansøgeren. Det forøger selvsagt sagsbehandlingstiden. Ikke kun for den pågældende ansøger, men for alle ansøgere. I kan hver især hjælpe os alle med at forbedre sagsbehandlingstiden, hvis I er ekstra opmærksomme på otte enkle punkter, når I udfylder SKV skemaet. Husk derfor at tjekke de nedenstående punkter en ekstra gang inden afsendelse af SKV-skemaet:

1.      At skemaet er tydeligt – at alt står skarpt

2.      At udfylde alle felterne – også våbendele

3.      At skrive cpr-nummer på både skytte og formand

4.      At både skytte og formand skal underskrive

5.      At underskrive med sort pen

6.      At gemme som en pdf-fil – ikke en billedfil

7.      At vedlægge oplysningsskema

8.      At være opmærksom på opgaver

Har du spørgsmål eller brug for vejledning til dine SKV-ansøgninger er du altid velkommen til at kontakte sekretariatsmedarbejder Christina Flindt eller organisationsmedarbejder Dorrit Birklund i vores telefontid (telefon 70 26 70 29). Du kan se den øjeblikkelige sagsbehandlingstid her...

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NYHEDER FRA POLITIETS ADMINISTRATIVE CENTER (PAC) - STATUS PÅ SKV BEHANDLING

Ekstra ressourcer til våbensagsbehandlingen I forbindelse med implementering af politiets nye våbenregister (PV) fik PAC sidste år tilført ekstra ressourcer til våbensagsbehandlingen. 35 vikarer blev ansat i perioden fra medio 2022 til den 1. juli 2023. PAC vurderer, at der også efter den 1. juli brug er for ekstra ressourcer til våbensagsbehandlingen – dels på grund af skærpede krav til registrering og sporing af våben, dels på grund af oprydning af konverterede data fra det gamle PV, der ikke opfylder gældende krav til våbenregistrering.  Derfor fastansætter PAC per 1. juli 2023 ti medarbejdere til våbensagsbehandlingen. Derudover forlænger PAC 25 vikarer – foreløbigt året ud. Der sker altså en opnormering på ti årsværk, ligesom PAC året ud fortsat har bistand fra 25 vikarer. Forlængelsen af opnormeringen året ud skønnes at give PAC mulighed for også at nedbringe sagsbunker, mens de samtidig har intentioner om at arbejde hen imod en ”normalsituation” på hele området for våbensagsbehandlingen. PAC's forventninger til sagsbehandlingen i 2023  PAC oplever lige nu sagsbehandlingen som stabil og balanceret i en sådan grad, at de nu kan afstemme deres forventning over for borgerne omkring sagsbehandlingstiderne. Foreløbig for resten af året.  PAC meddeler, at den forventelige sagsbehandlingstid for ansøgninger fra private (fx til jagtriffel og våbenpas) nu er på op til 3 måneder. I mange tilfælde vil borgerne opleve en kortere sagsbehandlingstid, men man skal forvente, at der kan gå op til 3 måneder.  Sagsbehandlingstiden hos PAC kan blive forlænget, hvis ansøgeren har tilførsler i Kriminalregistret eller har øvrige forhold, der nødvendiggør yderligere behandling hos PAC  i forbindelse med vandelsgodkendelsen. PAC oplyser, at den forventelige sagsbehandlingstid for ansøgninger fra erhverv (fx til indførsel af våben eller godkendelse af medarbejdere) er op til 1 måned. Man kan fortsat følge med på politi.dk, hvor PAC oplyser hvornår de sager, de arbejder på i øjeblikket, er modtaget.