DJ: Strammere kontrol med våben
Header
Strammere kontrol med våben
Regeringen lancerede i går et politikudspil med 10 initiativer, der skal være med til at stramme våbenloven. Jægerforbundet har som interessent på våbenområdet en klar forventning om at blive inddraget i lovgivningsprocessen, hvor vi vil bidrage med vores faglighed og kæmpe imod tiltag, der har symbolpolitisk karakter.
Af Morten Sinding-Jensen, politisk chefkonsulent, Danmarks Jægerforbund

Regeringen oplyste i går i en pressemeddelelse, at den blandt andet vil sikre strammere kontrol med våbentilladelser, så for eksempel hærdede kriminelle automatisk afskæres fra at få adgang til våben, ligesom der skal være bedre kontrol med våbentilladelser til personer med psykiske lidelser. Derudover styrkes fokus på sikkerheden omkring opbevaring af våben. For eksempel skal uforsvarlig opbevaring af våben straffes hårdere, og der iværksættes en informationskampagne om sikker våbenopbevaring henvendt til de mange lovlydige jægere og skytter, som opbevarer våben i hjemmet. Samtidig skal der være bedre hjælp og vejledning til skytteforeningerne i forhold til sikkerhed – for eksempel hvordan foreningerne kan reagere, hvis et medlem udviser bekymrende adfærd.

Læs mere om de 10 initiativer: Strammere greb om våben - 10 initiativer, der skal sikre tryggere rammer for besiddelse af våben

Ingen overraskelse
- Det kommer ikke som en overraskelse, at myndighederne præsenterer disse forslag til stramninger af våbenloven. Vi har således ventet på en reaktion som følge af den frygtelige hændelse i Field’s sidste sommer, siger Marie-Louise Achton-Lyng, formand for jægerforbundets våbenpolitiske udvalg, og uddyber:

- Vi har via vores tætte forbindelser til Rigspolitiet og Justitsministeriet haft en forventning om, at hændelsen ville udløse en reaktion. Politikudmeldingen fra justitsminister Peter Hummelgaard ligger der nu, og vi vil naturligvis med udgangspunkt i Danmarks Jægerforbunds våbenpolitiske motto ’trygt og enkelt’ både alene og sammen med vores nære samarbejdspartnere i Dansk Våbenforum forholde os fagligt til de enkelte initiativer, i takt med at de bliver udmøntet i konkrete lovforslag.

Problematisk forslag
- Intensionen om at sikre et sikkert og trygt samfund kan vi ikke være uenig i og er derfor klar til f.eks. at tage del i en større forebyggende informationskampagne. Men det, der allerede nu springer klart mest i øjnene, er forslaget, som omhandler borgere med psykiske lidelser, idet vi er bange for, at det vil kunne ramme jægere, herunder f.eks. veteraner hårdt, understreger Marie-Louise Achton-Lyng og fortsætter:

- Vi vil derfor som optakt til den kommende proces, hvor vi har en klar forventning om at blive taget med på råd af myndighederne, dykke ned i denne problemstilling, så vi bedst muligt kan varetage jægernes interesser. I forbindelse med revisionen af EU’s våbendirektiv i 2015 blev der lanceret et forslag om et sundhedstjek, som blev skrottet igen, da det viste sig at ville blive særdeles vanskeligt at føre ud i praksis. Det bliver næppe nemmere denne gang.

Tosporet proces
- Med de meldinger vi har fået, ser vi ind i to spor for den kommende lovgivningsproces. De generelle stramninger, som forventes omsat til lovforslag i næste folketingssamling, og så spørgsmålet om bedre kontrol med våbentilladelse til borgere med psykiske lidelser, der vil kræve et større forarbejde af myndighederne, hvis det overhovedet er realiserbart. De foreløbige reaktioner fra den psykiatriske verden tyder på, at det er et meget vanskelig håndterbart ønske fra regeringens side, siger Marie-Louise Achton-Lyng med en understregning af, at jægerforbundet vil presse hårdt på for størst mulig indflydelse på den konkrete udmøntning af de 10 initiativer.

Vi vil naturligvis følge op med mere information, når der er nyt i sagen, så I er klædt fagligt og politisk på til at bringe budskaberne videre, lige som vi håber, at I vil bringe budskaberne i dette JægerNyt videre i egne rækker.