CAP23Tour - For vildtet og dets levesteders skyld

 

Header
CAP23Tour - For vildtet og dets levesteders skyld
Kom med når Danmarks Jægerforbund tager på roadshow rundt om i landet og fortæller om den nye CAP-reform, set fra vildtets side - og bliv bl.a. klogere på de nye regler for vildtplejetiltag. Du kan tilmelde dig nu, og det er gratis.
CAP står for Common Agricultural Policy og er altså EU's fælles landbrugspolitik. Den oprindelige fælles politik blev lanceret i 1962, og i 2023 er en ny reform af politikken trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at mulighederne for at etablere vildtplejetiltag ikke er de samme som hidtil. Derfor har Danmarks Jægerforbund besluttet at prioritere en foredragsrække forskellige steder rundt om i Danmark, hvor vildt- og naturkonsulenter fra jægerforbundet vil fortælle mere om selve reformen og hvilke muligheder vi som jægere og lodsejere har for at tilgodese både vildt og dets levesteder inden for reformens nye rammer.

Foredraget, som vi kalder for "Cap23Tour - For vildtets skyld," afholdes i Jylland, på Fyn og på Sjælland, alle sammen i løbet af marts måned. Det er gratis for alle interesserede, men af praktiske årsager skal man tilmelde sig. Det kan du gøre i linkene herunder, hvor du også kan læse mere om tid og sted:

Foredrag i Dalum den 20. marts 2023
Foredrag i Nibe den 28. marts 2023
Foredrag i Stenlille den 29. marts 2023

Hvad er CAP?
CAP står for Common Agriculture Policy, som er betegnelsen for EU’s fælles landbrugspolitik. CAP-enheden har ansvar for at gennemføre ændringer af Landdistriktsprogrammet i dialog med EU-Kommissionen, forhandling af EU-regler i Bruxelles vedr. CAP-plan forordningen samt udvikling og udarbejdelse af den nationale strategiske plan (CAP-plan) for implementeringen af CAP2023-27 i Danmark, der omsætter den europæiske landbrugspolitik til konkrete muligheder og krav til danske landbrugere.