Basis analyse natura 2000

Nedenstående står beskrevet i basisanalysen for natura 2000 planer område nr 110.

 

DCE Aarhus Universitet vurderer, i forhold til trækfugle, at de eksisterende reservatbestemmelser formodentlig sikrer sangsvane fred på overnatningspladserne. DCE Aarhus Universitet mener, at det bør overvejes at afgrænsningerne i fjorden skal justeres om, så større dele af de vegetationsdækkede områder indgår i reservatet. Det vil dog kræve kortlægning af vegetationen.

 

Dette er væsentligt at være Opmærksom på  med jagt og natur for øje.

 

1: inderfjorden som nævnes her , har en meget ustabil bund vegetation , hvilket den har været de sidste 15 år . Den helt eller delvist rådner væk i løbet af sommeren antageligt pga. af udledning af stoffer fra byer og landbrug.

 

2: at udvide reservatet for at beskytte fuglene i inderfjorden er lidt nytteløst da området ligger tæt på landes tredje største by, med deraf følge stor menneskelig aktivitet som fiskeri og sejlads  og jagt  og andet. 

 

3: Egensedyb reservat i nord på fjorden fungerer ikke pga. manglende bund vegation. Da området var prøvereservat i start 1990'erne rastede der op til 10000 pibeænder med jagt i området, lige siden har der næsten ikke været nogen pipeænder.

  Dette indbefatter også arter som knop og sangsvaner samt alle Flere andearter og knortegæs som var udpeget da reservaterne blev oprettet. 

 

4: at rørdrum skulle være ynglefugl i området forekommer at være usagligt, der er ingen observationer.

 

Min konklusion på dette er... der skal ikke ændres på reservaterne , før Odense fjorden er stabil , og først  nogle år derefter har man et brugbart vurderingsgrundlag..! Og vigtigt ..data grundlaget skal være langt bedre det anvendte , hvilket også står bemærket.