ADR Kursus 2020

Fra kreds 5 Fyn

Stige jagtforening afholder

ADR funktionsspecifikkursus kap. 1.3 – Transport af ammunition

Som jæger er man ikke altid opmærksom på, at reglerne for transport af farligt gods også gælder ammunition. Som reglerne er i dag, må man transportere ubegrænset af ammunition, det skal være pakket til detailsalg og det må KUN være til eget brug. Det betyder, at hvis man skal køre med andres ammunition (eventuelt til stævner/jagt) eller transportere ammunition for f.eks.jagtforeningen, skal man have gennemført et kursus, samt at du i forbindelse med transporten skal have udfyldt et transportdokument

Bliv ”lovlig” - deltag på kurset d. 15. april med Stige Jagtforening. ALLE ER VELKOMNE!

ADR funktionsspecifikkursus kap. 1.3 kurset afholdes tirsdag d. 15. april kl. 18.00 til ca. 21.00 hos DEKRA AMU Center Fyn, Hans Egedes Vej 4, 5210 Odense NV.

Kurset koster 250,- kr. som skal være betalt senest d. 30. marts på konto nr.6845 0001736042. Prisen er inkl. kaffe, en vand, franskbrød med ost eller rullepølse samt kursusbevis.

Kurset gennemføres ved minimum 15 deltagere, hvis vi bliver mere end 40 laver vi et kursus mere: FØRST TIL MØLLE!

Når du har gennemført kurset får du et kursusbevis og kan herefter lovligt transportere ammunition
mærket klasse 1.4S i ubegrænsede mængder, dog max. op til lovlige last, jf. bilens registreringsattest, samt op til 20 kg sort krudt – dette både eget og andres brug.

Kursets art og indhold:

• Kurset giver større muligheder for transport af farligt gods end de normale regler for private.
• Kurset giver bevis og kompetence til at køre farligt gods op til frimængderne (også andre
  ammunition).
• Lovlig transport i ubegrænsede mængder almindelig ammunition (UN 0012) og op til 20 kg. netto
  sortkrudt.
• Information om lovgivning og konventioner på området
• Uddannelseskrav
• Klassificering af og egenskaber for farligt gods
• Mærkning
• Emballagekrav
• Transportdokumenter
• Frimængdeberegninger
• Udstyr
• Indsats ved uheld

Ved tilmelding oplyses følgende: forening, navn, adresse og cpr.nummer.
Tilmeldingsfrist: senest den 30. marts 2020 på mail: stige@webspeed.dk

Yderlige henvendelser vedr. kurset kan ske til Torben Pedersen på 2372 7099 eller til Benny Plesner på 2067 8207.