Referat Kreds 5 30/1-2020

Klik herunder for at åbne referatet fra Kreds 5 Bestyrelsesmødet.

30/1-2020 Referat kreds 5 bestyrelsesmøde - godkendt